Category Archives: Thương mại toàn cầu

Tổng hợp các báo cáo thương mại nông sản toàn cầu

Thị trường Nhật Bản – Quy định nhập khẩu nông sản

By | 10/07/2020

Nhật Bản áp dụng các quy định phi thuế quan thông qua các biện pháp kỹ thuật về quy định ATTP, quy định KDTV, quy định chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói, nguồn gốc xuất xứ,… đối với các mặt hàng nông sản nhập khẩu.
Bài viết đi sâu phân tích những khía cạnh liên quan đến các rào cản để nông sản các nước trong đó có VN có thể tiếp cận thị trường này