Tag Archives: xuất khẩu

Số liệu xuất nhập khẩu tháng 6/2020

By | 18/07/2020

Nội dung Tháng Tải về Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2020 06-2020 Tại đây Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 06/2020 06-2020 Tại đây Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố – tháng… Read More »

Xuất khẩu nông sản tiếp tục giảm trong tháng 2/2020

By | 03/03/2020

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2 ước đạt 2,57 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019