Tag Archives: Thị trường cà phê

Thị hiếu tiêu dùng cà phê tại Hà Nội và TP.HCM

By | 20/06/2019

Điều tra thị hiếu tiêu dùng cà phê tại các thành phố lớn cho thấy chủng loại cà phê được tiêu thụ nhiều nhất trong các hộ gia đình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là cà phê hòa tan, tiếp đến là cà phê bột, cà phê hạt chiếm tỉ lệ rất nhỏ.