Tag Archives: số liệu

Dữ liệu kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng 2020

By | 30/06/2020

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 6 năm 2020 Sản xuất vụ đông xuân năm 2020 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân năm 2020 phân theo địa phương Sản phẩm chăn nuôi Kết quả… Read More »