Số liệu kinh tế xã hội Việt Nam tháng 7/2020

By | 31/07/2020

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương

Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7 và 7 tháng năm 2020

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01- 20/7/2020

Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 7 năm 2020

Vận tải hành khách

Khách quốc tế đến Việt Nam

Infographics tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm 2020

 

Nguồn: GSO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *