Số liệu kết quả điều tra mức sống dân cư năm 2018 (VHLSS)

By | 15/05/2020

Kết quả số liệu tổng hợp về Khảo sát mức sống dân cư năm 2018, với nhóm các chỉ tiêu thống kê về mức sống dân cư sau đây:
· Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống;
· Giáo dục;Y tế và chăm sóc sức khoẻ;
· Lao động – Việc làm;
· Thu nhập;
· Chi tiêu;
· Đồ dùng lâu bền;
· Nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh;
· Tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo;
· Ngành nghề sản xuất kinh doanh;
· Các đặc điểm chung của xã

 

Tải báo cáo đầy đủ tại đây

VHLSS2018 01

VHLSS2018 02