Category Archives: Thịt và thực phẩm

Thông tin, số liệu phân tích ngành hàng thịt và thực phẩm

Diễn biến tình hình thị trường thịt lợn và một số kiến nghị bình ổn thị trường trong nước

By | 02/07/2020

Về nguồn cung thịt lợn, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, số lượng lợn xuất chuồng và sản lượng thịt lợn của cả nước có giảm so với năm 2018 do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nhưng mức giảm không nhiều. Năm 2019, tổng đàn lợn nuôi cả nước là 42 568 triệu con (giảm 11,5% so với năm 2018), sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 3.289,7 nghìn tấn, giảm 13,8% so với mức 3.816,4 nghìn tấn năm 2018. 
Tải báo cáo đầy đủ tại đây