Category Archives: Đầu vào sản xuất

Ngành hàng đầu vào sản xuất, thức ăn chăn nuôi, phân bón, hóa chất

Giá bình quân các loại phân bón tháng 7/2020

By | 04/08/2020

Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, DAP (Hàn Quốc), DAP (TQ), Humix vi sinh đặc biệt, Hữu cơ bón lót Việt – Úc, Hữu cơ gà cao cấp, Hữu cơ gà đã qua xử lý, Hữu cơ Malaysia, Kali Nga, Kali sỏi Fruit-Ace Đức, NPK 16-16-8, NPK 16-16-8+TE, NPK 20-20-15, NPK 20-20-15+TE, NPK 30-9-9, Phân tím Đức 15-5-20, SA Nhật, Urê TQ, Urê Zn/Cu, Urea Phú Mỹ, Siêu vi lượng, Đạm Phú Mỹ, Đạm SA, Đạm Trung Quốc, Kali, NPK 16-16-8, NPK 20-20-10, NPK 20-20-15, Phân bón Amoni Sulfat SA, Ure Phú Mỹ

Giá BQ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi tháng 7/2020

By | 04/08/2020

Siêu vi lượng, Cám Cargill, Cám gạo, Cám gạo loại 1, Cám gạo loại 2, Nái mang thai, Nái nuôi con, Ngô bột, Ngô hạt sấy , Sắn khô sấy, Thức ăn cá chẽm UP, Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp (Loại cho gà thịt), Thức ăn cho cá hiệu Cargill, Thức ăn cho heo thịt từ 30-60kg, Thức ăn cho heo thịt từ 60kg – xuất chuồng, Thức ăn cho tôm thẻ nhãn hiệu UP, Thức ăn heo con từ 15 – 30kg, Thức ăn heo con từ tập ăn đến 15kg, Thức ăn hỗn hợp Proconco (Loại cho lợn từ 30 kg – đến xuất chuồng)