Dữ liệu kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng 2020

By | 30/06/2020

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành

Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 6 năm 2020

Sản xuất vụ đông xuân năm 2020

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa đông xuân năm 2020 phân theo địa phương

Sản phẩm chăn nuôi

Kết quả sản xuất lâm nghiệp

Sản lượng thủy sản

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 và 6 tháng năm 2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp các quý năm 2020

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp tháng 6 và 6 tháng năm 2020

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp các quý năm 2020

Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương

Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới(*)

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 và 6 tháng năm 2020

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng các quý năm 2020

Vận tải hành khách tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

Vận tải hành khách các quý năm 2020

Vận tải hàng hoá tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

Vận tải hàng hoá các quý năm 2020

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

Khách quốc tế đến Việt Nam các quý năm 2020

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 6 và 6 tháng năm 2020

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước các quý năm 2020

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01- 20/6/2020

Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa xuất khẩu các quý năm 2020

Hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu các quý năm 2020

Xuất, nhập khẩu dịch vụ

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 6 năm 2020

Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

Chỉ số giá vận tải, kho bãi

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa

Tỷ giá thương mại hàng hóa

Một số chỉ tiêu lao động

Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm

Một số chỉ tiêu xã hội – môi trường

 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *