Category Archives: Ấn phẩm

Niên giám thống kê 2019

By | 22/07/2020

Tổng cục Thống kê mới ban hành NGTK 2019 của Việt Nam, File excel  TẠI ĐÂY Tải bản đầy đủ về tại đây Lời nói đầu Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu Dân số và Lao động Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng và Bảo hiểm Công nghiệp, Đầu tư và… Read More »

Niên giám thống kê 2019 của các tỉnh/TP xuất bản năm 2020

By | 20/07/2020

Tổng hợp các số liệu thống kê hàng năm của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước Bản word và excel chuẩn sách in Bắc bộ Trung bộ Nam bộ Tây Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Đông Nam Bộ 1 Hòa Bình 1 Thanh Hóa 1 TP Hồ Chí Minh 2 Sơn La 2 Nghệ An 2 Bà… Read More »

Niên giám thống kê ngành rau quả năm 2020

By | 14/07/2020

Niên giám Thống kê ngành rau quả là ấn phẩm được Agrovietlink xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng sản xuất, kinh doanh của ngành rau quả của Việt Nam và thế giới. Tất cả các nguồn số liệu được thu thập từ các nguồn chính… Read More »

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2019

By | 02/07/2020

“Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019” được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế – hành chính, dân số – lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh gồm các năm 2010, 2016, 2017, 2018 và sơ bộ 2019.
Tải tài liệu bản word tại đây

Số liệu kết quả điều tra mức sống dân cư năm 2018 (VHLSS)

By | 15/05/2020

Bao gồm: Giáo dục;Y tế và chăm sóc sức khoẻ; · Lao động – Việc làm; · Thu nhập; · Chi tiêu; · Đồ dùng lâu bền; · Nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh; · Tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo; · Ngành nghề sản xuất kinh doanh; · Các đặc điểm chung của xã.
Tải file tại đây

Số liệu kinh tế xã hội của 63 tỉnh thành phố của Việt Nam

By | 12/05/2020

(1) Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn
số liệu do địa phương tính toán; (2) Số liệu kinh tế – xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến 2018.

Sách trắng doanh nghiệp 2020

By | 29/04/2020

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm… Read More »